I'm allergic to ______


I'm allergic to ______
Ako ay hindi hiyang sa _____?

English-Tagalog dictionary. 2013.